Valeska Stonawski

Dr. phil. Valeska Stonawski, M. Sc.

Psychologin

Department of Psychiatry
Division of Child and Adolescent Psychiatry (Prof. Dr. Moll)

Schwabachanlage 6
91054 Erlangen